pl_goraZ.png
Zdj3.png
AKTUALNOŚCI / NEWS

2018

| Semir
xx...

2017

| Semir
C. García-Fernández, E. Sierda, M. Abadía, B. Bugenhagen, M.H. Prosenc, R. Wiesendanger, M. Bazarnik, J.E. Ortega, J. Brede, E. Matito, and A. Arnau"Exploring t...

2013

| Administrator
M. Bazarnik, J. Brede, R. Decker, R. Wiesedanger"Tailoring Molecular Self-Assembly of Magnetic Phthalocyanine Molecules on Fe- and Co-Intercalated Graphene"ACS Nan...
TERMINARZ
listopad 2018
P W Ś C Pt S N
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Zakład Spektroskopii Ciała Stałego

Materia w skali nanometrowej ma ciekawe i niejednokrotnie zaskakujące właściwości. Poznanie tych właściwości pozwala na zrozumienie procesów zachodzących w skali mikro i makro. Wiedza ta prowadzi do wytwarzania coraz to bardziej zaawansowanych technologicznie materiałów, budowy nowych urządzeń oraz zwiększenia wydajności urządzeń już istniejących poprzez optymalizację ich budowy i warunków pracy w oparciu o podstawowe procesy zachodzące na poziomie atomowym i molekularnym. Skaningowa Mikroskopia Próbnikowa (ang. scanning probe microscopy – SPM), wynaleziona przez G. Binniga i H. Rohrera na początku lat 80-tych XX wieku stała się uniwersalną techniką badawczą właściwości powierzchniowych i struktury materiałów oraz nanostruktur. Potencjalne możliwości SPM pokazano w tysiącach publikacji naukowych na temat obrazowania powierzchni z atomową zdolnością rozdzielczą, badania struktury elektronowej nanostruktur (kwantowy efekt rozmiarowy, ang. quantum size effect – QSE, blokada kulombowska (ang. Coulomb blockade – CB), magnetycznych właściwości w nanoskali oraz mechanicznych właściwości nanoobiektów np. nanorurek węglowych, fulerenów, etc. SPM pozwala również na manipulacje pojedynczymi molekułami i atomami oraz kontrolę wyniku manipulacji.

W obrębie Zakładu Spektroskopii Ciała Stałego zajmujemy się następującą tematyką:

  1. Charakteryzacja nanostruktur oraz pojedynczych molekuł zaadsorbowanych na powierzchniach.
  2. Wytwarzanie i charakteryzacja układów nanoelektronicznych.
  3. Nanoadhezja badana metodą dynamicznej spektroskopii sił.
  4. Wyznaczanie nanomechanicznych właściwości nowych materiałów metodą nanoindentacji.
  5. Materiały nadprzewodzące.
  6. Zjawiska zachodzące na granicy elektrolit-elektroda.

Jesteśmy pionierami w ramach budowy, modyfikacji i zastosowania Skaningowej Mikroskopii Próbnikowej w Poznaniu ale również w skali kraju.